Työvoimaa tiloille – mitä koronakesästä opittiin?

Tervetuloa Työvoimaa tiloille -hankkeen Mitä koronakesästä opittiin?
-loppuseminaariin torstaina 8.10.2020 klo 9.00-11.00 etäyhteydellä!


Zoom -etäyhteyslinkki https://savonia.zoom.us/j/96268475757

MTK-Pohjois-Savo, MTK-Pohjois-Karjala, Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys, Maaseutuammattiin ry, ProAgria Itä-Suomi ja Savoniaammattikorkeakoulu tekivät yhdessä töitä kasvukaudella 2020 auttaakseen maa- ja metsätalouden yrityksiä selättämään poikkeusolojen tuomia haasteita, kuten kausityöntekijäpulaa. Loppuseminaarissa hankkeen toimijat summaavat koronakesän kokemuksia ja antavat eväitä seuraavan kesän varalle. Mukana ovat myös TE-Palvelut, Töitä Suomesta Oy ja Etelä-Savon ELY-keskus. Työvoimaa tiloille -hanke on Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama yhteistyöhanke.

Syksyn koulutuksia marjanviljelijöille

Marjaosaamiskeskuksen seuraavat seuraavat koulutuspäivät ovat talousteemaisia. Koulutukset järjestetään Suonenjoella ja niiden tavoite on syventää riskienhallinta osaamista, avata tulevaisuusajattelua, valmistaa strategiatyöhön ja parantaa talousosaamista.

Koulutukset toteutetaan huomioiden koronatilanne. Useimpiin koulutuksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä.

5.10.2020  Parempaa kannattavuutta talousjohtamisella
Luennoitsijana Petri Lappi, talouden asiantuntija, ProAgria Itä-Suomi

 • Talouden tunnusluvut ja niiden seuranta: mitä luvut kertovat ja kuinka saan parempaa tietoa kannattavuudesta
 • Tuotteiden myyntihintaan vaikuttaminen, millä keinoin on mahdollista saada parempi hinta?
 • Tuotantokustannuksiin vaikuttaminen
 •  Investoinnin kannattavuuden arviointi (vaihtoehtoiset investoinnit, takaisinmaksuaika)


6.10.2020 
Riskien hallinta ja tulevaisuuden ennakointi
Luennoitsijana Marika Joensuu, Talouden asiantuntija, ProAgrian valtakunnallisen Strategia+ verkoston vetäjä, ProAgria Itä-Suomi

 •   Riskien tunnistaminen, välttäminen ja niihin varautuminen
 •   Tulevaisuusskenaariot ja niihin varautuminen vaihtoehtoiset strategiat

Koulutuspäivien aloitus klo 9.

Ilmoittaudu kurssille Tästä linkistä

Hinta 100 € (+alv. 24%)

Lisäksi syksylle on suunnitteilla koulutuksia mm:

 • varautumisesta
 • työntekijöiden palkkausasioista (TES, työsopimukset, työlainsäädäntö, henkilöverotus, henkilöstöjohtaminen, onnistunut rekrytointi, työturvallisuus)
 • marjatilan kannattavuudesta
 • omistajuusjärjestelyistä
 • pölyttäjien merkityksestä sadonmuodostukselle

EU:n ulkopuolisten kausityöntekijöiden enimmäismäärä kasvaa 4500:lla

29.5.2020

Hallitus päätti tänään sallia aikaisemmin päätetyn 4 500 henkilön lisäksi 1.6 alkaen 4 500 EU:n ulkopuolelta tulevan henkilön maahantulon alkutuotannon sadonkorjuutarpeisiin eli yhteensä 9 000 henkilöä.

Kausityöntekijät EU:n ulkopuolelta pääsevät Suomeen, jos sekä maahan pääsyyn että työntekoon liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa ja työntekijällä on työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä. Suomeen ulkomailta saapuvien tulee olla kaksi viikkoa karanteeninomaisissa oloissa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa mainitaan, että useita tuhansia työntekijöitä tarvitaan myös kotimaasta. Mikäli maahanpääsyn enimmäismäärä pysyy tänään ilmoitetun suuruisena, jää kokonaismäärästä uupumaan vielä useita tuhansia tavanomaisesta määrästä. 

Lue koko tiedote tästä>>
Linkki MMM:n usein kysyttyihin kysymyksiin 

Muutos perustelulomakkeeseen lomakkeeseen

Työntekijän tulee esittää muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi perustelulomake maahan tulon välttämättömyydestä Suomen rajalla rajatarkastusviranomaiselle. Mikäli henkilö täyttää maahantulon edellytykset ja maahantulo sallitaan, tulee henkilön siirtyä välittömästi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokauden ajaksi. HUOM! Rajatarkastusviranomainen ei myönnä ennakkopäätöstä rajanylityksestä.

Viranomaiset ovat muuttaneet lomaketta, joka työntekijän tulee esittää rajalla saapuessaan Suomeen. Uusi lomake löytyy täältä>>

Korona ja kausityö

Pääsääntöisesti kausityöntekijä ei pääse tulemaan kolmansista maista Suomeen, koska kausityötä ei ole tällä hetkellä määritelty välttämättömäksi työmatkaliikenteeksi tai muuksi välttämättömäksi liikenteeksi. Kuitenkin jos kyse on huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömäksi katsottavasta työstä, voi maahanpääsy rajaviranomaisen tapauskohtaisen harkinnan mukaan olla mahdollista.

Suomen viranomaiset arvioivat myöhemmin ja suhteessa kansanterveyteen onko ulkomaisen kausityövoiman maahantulo mahdollista.

Maahanmuuttovirasto käsittelee tällä hetkellä ainoastaan kausityöoleskelulupia (3-9kk). Käsittelyssä on jo jätetyt hakemukset. Uusia oleskelulupia ei voi hakea, sillä lähetystöt ovat suljettuina toistaiseksi.
Ainoastaan jo Migrissä oleviin kausityöoleskelulupiin voi tulla tällä hetkellä myöntävä ratkaisu.

TEM kysymyksiä ja vastauksia: Korona ja työvoiman liikkuvuus

Suomen suurlähetystö Kiova Facebookissa

Kausityövoiman saatavuus uhattuna

Kausityövoiman saatavuus on tällä hetkellä uhattuna koronaviruksen leviämisen vuoksi. Monet maat ovat sulkeneet rajojaan ja lentoliikenne on lopetettu toistaiseksi.

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys pyrkii yhteistyössä MTK:n ja HML:n kanssa varmistamaan kausityövoiman saatavuuden. Tiedotamme viranomaisohjeista näillä sivuilla.

Tietoa koronaviruksesta, sen oireista ja toimintaohjeista saa THL:n sivuilta: thl.fi. Sivut voivat toimia hitaasti suuren kävijämäärän vuoksi.

Maaseutuelinkeinojen tes

Maaseudun Työnantajaliitto ja Teollisuusliitto ovat päässeet 27. tammikuuta neuvottelutulokseen maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan työehtosopimuksista.

Tiedotamme työehtosopimuksen yksityiskohtiin, kun saamme tiedot Maaseudun Työnantajanliitosta.