Koronaohjeita

Täältä löydät toimintaohjeita marjatiloille koronatilanteessa.

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeet maatiloille COVID-19-epidemian aikana. Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja perehdytä myös työntekijäsi. Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa!

KARANTEENISTA

Edellytyksenä kausityöhön saapumiselle ulkomailta Suomeen on kahden viikon karanteeni. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnan kantajalta muihin henkilöihin.

  • Karanteenissa olevan henkilön on vältettävä lähikontaktia kaikkiin muihin henkilöihin. Jos työntekijä saapuu Suomeen matkustaen yhdessä toisen samalle tilalle tulevan henkilön kanssa, voivat nämä henkilöt majoittua yhteisiin tiloihin.
  • Karanteeniaikana työntekijä voi mennä ulos ja tehdä työtä tilalla, jos työ voidaan järjestää täysin erilleen muista henkilöistä. Esimerkiksi erillinen kasvihuone, pelto tai metsä tai vastaava.
  • On huolehdittava vähintään 10 metrin työskentelyetäisyyksistä ja siitä, ettei kulkureitit risteä tai kohtaamisia tule esim. työvälineitä siirrellessä.

Maa- ja metsätalousministeriön ohje karanteenin järjestämiseksi
MMM; COVID-19; Ohje kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten

Voit tulostaa kanteeniohjeet työntekijöiden majoitustiloihin.

Ohje työntekijälle venäjäksi (pdf)
Ohje työntekijälle suomeksi (pdf)

Kaikessa toiminnassa on noudatettava erityisen hyvää hygieniaa. Huolehdi käsien pesusta sekä siivouksesta erillisen ohjeen mukaisesti. Perehdytä työntekijäsi ohjeisiin sekä mahdollisten suojainten käyttöön.

Ihmiskontakti karanteenin ulkopuolisiin on ehdottomasti kielletty. Mikäli tilalle tulee myöhemmin uusia työntekijöitä, he ovat oma kahden viikon karanteeniryhmänsä. Kaupassa karanteenin aikana ei voi käydä, vaan ostokset on välitettävä karanteeniin turvallisesti. Myös karanteenin jälkeen kaupassa käyntiä on vältettävä mahdollisuuksien mukaan.

ILMOITUS KUNNAN TERVEYSVIRANOMAISILLE

Ulkomaisen työntekijän saapumisesta on syytä ilmoittaa kunnan terveysviranomaisille. THL:n suosituksen mukaan kunnan johtavan lääkärin tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa on myös syytä varautumistoimenpiteenä käydä läpi, miten kunnassa hoidetaan virustartunnan saaneiden kausityössä olevien henkilöiden hoitotoimenpiteet.

HUOM! Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään ei tarvitse lähettää erillistä ilmoitusta ulkomailta saapuvasta työntekijästä.

Tee karanteenin omavalvonnasta ilmoitus osoitteessa Töitäsuomesta.fi . Jokaisella ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävällä työnantajalla on syytä olla valvoja eli kontaktihenkilö, johon sekä karanteenissa olevat että viranomaiset voivat tarvittaessa olla yhteydessä.

Itsepoiminta

Koronatartunnoilta suojautumiseksi on laadittu ohjeet myös itsepoimintatiloille.

Itsepoimintaohje marjatiloille