Muutos perustelulomakkeeseen lomakkeeseen

Työntekijän tulee esittää muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi perustelulomake maahan tulon välttämättömyydestä Suomen rajalla rajatarkastusviranomaiselle. Mikäli henkilö täyttää maahantulon edellytykset ja maahantulo sallitaan, tulee henkilön siirtyä välittömästi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokauden ajaksi. HUOM! Rajatarkastusviranomainen ei myönnä ennakkopäätöstä rajanylityksestä.

Viranomaiset ovat muuttaneet lomaketta, joka työntekijän tulee esittää rajalla saapuessaan Suomeen. Uusi lomake löytyy täältä>>