Koronaohjeita

Täältä löydät toimintaohjeita marjatiloille koronatilanteessa.

Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo – ohjeistus työnantajille PDF 635kB

Ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten PDF 459kB

Lomake työnantajan täytettäväksi: Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon välttämättömyydestä
(Huom! uusittu lomake korvaa viime vuotisen perustelulomakkeen).

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeet maatiloille COVID-19-epidemian aikana. Tutustu huolellisesti ohjeisiin ja perehdytä myös työntekijäsi. Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa!

Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta löytyy ohjeita kausityövoimaan liittyen myös englanniksi ja venäjäksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kunnat eivät perisi koronavirusinfektiosta aiheutuvan tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa ja joiden mahdollinen vakuutus ei kata tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia.

KARANTEENISTA

Suomeen saapuvilta kausityöntekijöiltä edellytetään 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia sekä välittömästi maahan saapumisen yhteydessä otettua negatiivista koronatestiä. Omaehtoista karanteenia voi lyhentää käymällä aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen toisessa testissä, jos tämä testi osoittautuu negatiiviseksi.
Ohje karanteenin järjestämisestä
MMM; COVID-19; Ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten

Karanteeniin liittyvien asioiden järjestäminen ja noudattaminen ovat työnantajan vastuulla. Työnantajan on varmistettava, että ulkomailta tuleva kausityöntekijä siirtyy rajalta karanteenitiloihin suoraan ja turvallisesti. Vastuu karanteeninomaisesta kuljetuksesta ja sen kustannuksista on työntekijällä ja työnantajalla. Viranomaiset eivät järjestä työvoiman kuljetuksia Suomeen tai Suomen rajojen sisällä.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnan kantajalta muihin henkilöihin.

  • Karanteenissa olevan henkilön on vältettävä lähikontaktia kaikkiin muihin henkilöihin. Jos työntekijä saapuu Suomeen matkustaen yhdessä toisen samalle tilalle tulevan henkilön kanssa, voivat nämä henkilöt majoittua yhteisiin tiloihin.
  • Karanteeniaikana työntekijä voi mennä ulos ja tehdä työtä tilalla, jos työ voidaan järjestää täysin erilleen muista henkilöistä. Esimerkiksi erillinen kasvihuone, pelto tai metsä tai vastaava.
  • On huolehdittava vähintään 10 metrin työskentelyetäisyyksistä ja siitä, ettei kulkureitit risteä tai kohtaamisia tule esim. työvälineitä siirrellessä.

Voit tulostaa kanteeniohjeet työntekijöiden majoitustiloihin.

Ohje työntekijälle venäjäksi (pdf)
Ohje työntekijälle suomeksi (pdf)

Kaikessa toiminnassa on noudatettava erityisen hyvää hygieniaa. Huolehdi käsien pesusta sekä siivouksesta erillisen ohjeen mukaisesti. Perehdytä työntekijäsi ohjeisiin sekä mahdollisten suojainten käyttöön.

Ihmiskontakti karanteenin ulkopuolisiin on ehdottomasti kielletty. Mikäli tilalle tulee myöhemmin uusia työntekijöitä, he ovat oma kahden viikon karanteeniryhmänsä. Kaupassa karanteenin aikana ei voi käydä, vaan ostokset on välitettävä karanteeniin turvallisesti. Myös karanteenin jälkeen kaupassa käyntiä on vältettävä mahdollisuuksien mukaan.

ILMOITUS KUNNAN TERVEYSVIRANOMAISILLE

Terveysturvallisuussuunnitelman toimittaminen terveyskeskuksiin

Ohjeet työnantajalle kausityöntekijän terveysturvallisesta maahantulosta, karanteenista ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta (MMM 9.3.2021)

Terveysturvallisuussuunnitelmassa mainitut listat ulkomaisista työntekijöistä toimitetaan oman kunnan terveyskeskukseen salaisena sähköpostina tai paperilla mahdollisimman pian, kun kausityöntekijöiden tulo on tiedossa. Listoissa on tärkeää ilmoittaa kunkin työntekijän Suomeen tulopäivä.

Koronatestiä varten työntekijälistoista tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • nimi ja henkilötunnus ja sukupuoli
  • osoite kotimaassa
  • yhdyshenkilö Suomessa ja hänen osoite ja puhelinnumero
  • kotimaa
  • äidinkieli

Tee karanteenin omavalvonnasta ilmoitus osoitteessa Töitäsuomesta.fi . Jokaisella ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävällä työnantajalla on syytä olla valvoja eli kontaktihenkilö, johon sekä karanteenissa olevat että viranomaiset voivat tarvittaessa olla yhteydessä.

Tartuntatautilääkärien ja -hoitajien yhteystiedot

Pyydä ohjeet salatun sähköpostin lähettämisestä oman kuntasi terveyskeskuksesta!

Suonenjoki, Rautalampi

tartuntatautihoitaja Irja Vehniäinen irja.vehniainen@sisasavontk.fi.sec
puh. 0400 342 510.puh. 0400 342510

Kuopio, Tuusniemi
tartuntatauti.thp@kuopio.fi  sähköpostiin voi jättää myös soittopyynnön

Leppävirta
tartuntatautilääkäri: Jari Lukkarinen, jari.lukkarinen@kuh.fi, puh. 0447171301

Nilakka (Pielavesi, Tervo, Keitele, Vesanto)
salattu sähköposti harri.j.korhonen@kuh.fi
tai postitse Harri Korhonen, Pielaveden terveyskeskus, Savikontie 15, 72400 Pielavesi

Ylä-Savon Sote (Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi)
Tartuntatautilääkäri: victoriia.kudrina@yla-savonsote.fi, puh. 040 712 7048
hoitaja: Maria-Leena Kettonen puh. 040 673 8079

Kaavi
hoitaja: Tuula Jokinen, tuula.jokinen@kuh.fi, puh. 017 171 503

Rautavaara
hoitaja: Hanna Miettinen, hanna.miettinen@kuh.fi, puh. 044 717 1273    

Lapinlahti
tartuntatautilääkäri: Aino Huovinen, aino.huovinen@lapinlahti.fi, puh. 040 4883401       
hoitaja: Leena Kainulainen, leena.kainulainen@lapinlahti.fi, puh. 040 488 3458                 

Siilinjärvi
tartuntatautilääkäri: Katri Hollmén, katri.hollmen@siilinjarvi.fi, puh. 044 740 2200           
hoitaja: Päivi Räsänen, paivi.rasanen@siilinjarvi.fi, puh. 044 740 2814       

Varkaus, Joroinen
Tartuntatautilääkäri: Irina Ragozina, irina.ragozina@varkaus.fi, puh. 044 7436280             
hoitaja: Sari Särkkä, sari.sarkka@varkaus.fi, puh. 044 743628

Itsepoiminta

Koronatartunnoilta suojautumiseksi on laadittu ohjeet myös itsepoimintatiloille.

Itsepoimintaohje marjatiloille