Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait uudistuivat. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn ja sen tavoitteena on parantaa rekisteröidyn asemaa.

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen jäsenenä ovat yritykset ja rekisteröityinä yrittäjät tai työntekijä. Yhdistys käsittelee rekisteröityjä tietoja osana palvelutoimintaa ja toimii jäsenrekisterin ylläpitäjänä. Tietojen käyttö perustuu yrityksen ilmoittamiin tietoihin.

Tarkemmat tiedot löytyvät tietosuojaselosteesta.

Mikäli haluat jatkossa saada jäsenviestin sähköpostiin, päivitä yhteystietosi tästä.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry

Rekisterin nimi

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry:n sähköiset jäsenpalvelut

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Leena Koponen, Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki, leena.koponen(at)marjanviljelijat.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa jäsentiedotukseen, suoramarkkinointiin sekä yhteishankintojen järjestämiseen.

 

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat jäsensuhteessa Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry:n kanssa.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Sähköisisää palvelussa (jäsenkirje ja jäsensivut) voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– asiakkaan etu- ja sukunimi

– sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

 

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki tai sähköpostilla rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin. Tiedottamisen ja suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

 

Tekniset häiriöt

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.